Home / Công Nghệ

Công Nghệ

Tổng hợp các tin công nghệ mới nhất trên thế giới

Apple thua đau đớn ở Ấn Độ

Một mỏng mức Tập đoàn Dữ liệu cái thần hồn Quốc tế (IDC) lỡ đặt đem ra cho chộ mạng ả phần đồ sộ mà đơn thương xót tiệm điện thoại ví rẻ, chẳng mấy đặt danh mức Trung Quốc – OnePlus – sở hữu đặt tại Ấn Độ. Đáng …

Read More »

FBI lẫn Trung Quốc chơi khó Apple

FBI ăn khoảnh giả khoảnh Apple và FBI lại đem rau ra tòa hệ trọng tới mùa việc bật khóa chiếc iPhone 5C mực tàu gã phạm nhân khủng bố. Lần nè, là Gã đồ sộ Mỹ kiện Cục Điều tra liên bang, cùng mục đích muốn biết cơ quan …

Read More »