Home / Công Nghệ / Lần thứ 3 tên lửa Falcon 9 nhẹ nhàng vào không gian

Lần thứ 3 tên lửa Falcon 9 nhẹ nhàng vào không gian

Ngày 5/7 (giờ địa phương), SpaceX nhỉ tiến hành phóng thành công hoả tiễn tái dùng Falcon 9 có chửa chật 2 bằng sau dò phóng trước đấy.

Lan thu 3 ten lua Falcon 9 nhe nhang vao khong gian
Tên lửa Falcon 9 cụm từ SpaceX đặt phóng thành công dò của 3.

Tên lửa Falcon 9 dò nào đặt phóng tại Trung bụng Vũ trụ Kenedy cụm từ NASA.

SpaceX nhỉ thực hành 2 dò phóng gần đây nhất ra ngày 23/6 tại Trung bụng vũ trụ Kennedy với nhiệm mùa đem vệ rành BulgariaSat-1 nhẹ 3.669 kg lên quỹ tôn giáo.

Lần phóng gần đây nhất là ra ngày 25/6 tại Căn căn cứ chẳng quân Hoa Kỳ Vandenberg, bang California với nhiệm mùa Iridium-2, đem đơn số mệnh vệ rành cụm từ công ty Iridum lên quỹ tôn giáo thấp.

Cả hai dò Falcon 9 đều thực hành thành công nhiệm mùa phóng vệ rành và hạ cánh trên bầm giải đáp.

Lan thu 3 ten lua Falcon 9 nhe nhang vao khong gian
Tên lửa Falcon 9 đặt phóng tại Trung bụng Vũ trụ Kenedy cụm từ NASA.

Nhiệm mùa dò nào cụm từ hoả tiễn Falcon 9 là đem đơn vệ rành lan truyền am hiểu ra quỹ tôn giáo cụm từ Trái cáu, cung gấp số mệnh tổ am hiểu cao cho phép lan truyền tín hiệu video tới ắt khu vực Caribbean và đơn phần cụm từ Châu Âu với với Châu Phi.

Theo TheVerge, đây cũng là dò trước hết Falcon 9 thực hành nhiệm mùa phóng vệ rành am hiểu báo lan truyền am hiểu cụm từ Intelsat lên quỹ tôn giáo cao cụm từ Trái Đất.

Lan thu 3 ten lua Falcon 9 nhe nhang vao khong gian
Falcon 9 đặt phóng buổi 17:38 (giờ địa phương).

Không chi như những dò phóng gần đây cụm từ SpaceX, dò phóng nào Falcon 9 sẽ chẳng hạ cánh. Sự đổi thay nào là do khối lượng và quỹ tôn giáo cụm từ vệ rành đặt phóng.

Vệ rành Intelsat 35e, nhẹ hơn 13.000 pound (khoảng 5.897 kg), là vệ rành nhẹ nhất mà SpaceX chừng phóng.

Lan thu 3 ten lua Falcon 9 nhe nhang vao khong gian
Vệ rành Intelsat 35e chuẩn bị trước khi đặt Falcon 9 đem ra chẳng gian.

Đồng thì, vệ rành sẽ đặt phóng ra quỹ tôn giáo cao cụm từ Trái Đất, nằm ở quỹ tôn giáo địa yên tĩnh (cách Trái Đất hơn 35.000 km).

Do 2 nguyên tố nào mà Falcon 9 sẽ nếu ăn tiêu chết giàu nhiên liệu hơn đặt đem vệ rành tới mục tiêu, vì cầm, sẽ chẳng có đủ nhiên liệu đặt điều khiển hoả tiễn nào hạ cánh trên bầm giải đáp.

Nếu SpaceX phóng thành công trong suốt bằng nào, đấy sẽ là dò phóng thành công của ba cụm từ công ty chỉ trong suốt vòng có chửa tới 2 bằng.

Clip hoả tiễn Falcon 9 dò của 3 đặt phóng thành công

Quế Chi

Comments

comments

Check Also

Hot Độ Vỏ 6S Plus Lên 2 Camera Thành iPhone 8 Plus Như Zin

” đổi Vỏ iPhone 6s Plus Lên Thành iPhone 8 Plus ” – đó chính …